van hút chân không zh10bs-06-06

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 10/01/2021
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: "Liên hệ"

Chú ý: Chợ Cơ Khí không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ

Bơm Công Nghiệp - Toàn quốc

299 sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm van hút chân không SMC ZH10BS-06-06

van chân không SMC ZH10BS-06-06, van hút chân không SMC ZH07DS-06-06-06, Van hút chân không SMC ZH05BS-06-06 , ZH05BS-06-06P , ZH05BL-06-06 , ZH05BL-06-06P , ZH07BS-06-06 , ZH07BS-06-06P , ZH07BL-06-06 , ZH07BL-06-06P , ZH10BS-06-06 , ZH10BS-06-06P , ZH10BL-06-06 , ZH10BL-06-06P , ZH13BS-08-10 , ZH13BS-08-10P , ZH13BL-08-10 , ZH13BL-08-10P , ZH05BS-06-01 , ZH05BS-06-01P , ZH05BL-06-01 , ZH05BL-06-01 P , ZH07BS-06-01 , van chân không ZU07S ,  ZH07BS-06-01 P , ZH07BL-06-01 , ZH07BL-06-01 P , ZH10BS-06-01 , ZH10BS-06-01 P , thiết bị chân không ZH10BL-06-01 , ZH10BL-06-01P , ZH13BS-08-02 , ZH13BS-08-02P , ZH13BL-08-02 , ZH13BL-08-02P , ZH05BS-01-01 , ZH05BS-01-01P , ZH05BL-01-01 , ZH05BL-01-01P , ZH07BS-01-01 , ZH07BS-01-01P , ZH07BL-01-01 , ZH07BL-01-01P , ZH10BS-01-01 , ZH10BS-01-01P , ZH10BL-01-01 , ZH10BL-01-01P , ZH13BS-01-02 , ZH13BS-01-02 P , ZH13BL-01-02 , van chân không ZH13BL-01-02 P , ZH05DS-06-06-06 , ZH05DS-06-06-06P , ZH05DL-06-06-06 , ZH05DL-06-06-06P , ZH07DS-06-06-06 , van hút chân không ZH13BS-08-10 , giac hút chân không ZH07DL-06-06-06 , ZH07DL-06-06-06P , ZH10DS-06-06-08 , ZH10DS-06-06-08P , ZH10DL-06-06-08 , ZH10DL-06-06-08P , ZH13DS-08-10-10 , ZH13DS-08-10-10P , ZH13DL-08-10-10 , ZH13DL-08-10-10P , van chân không ZH05DS-06-01-06 , ZH05DS-06-01-06P , ZH05DL-06-01-06 , ZH05DL-06-01-06P , ZH07DS-06-01-06 , ZH07DS-06-01-06P , ZH07DL-06-01-06 , ZH07DL-06-01-06P , ZH10DS-06-01-08 , ZH10DS-06-01-08P , ZH10DL-06-01-08 , ZH10DL-06-01-08P , ZH13DS-08-02-10 , ZH13DS-08-02-10P , ZH13DL-08-02-10 , ZH13DL-08-02-10P , ZH05DS-01-01-01 , ZH05DS-01-01-01P , ZH05DL-01-01-01 , ZH05DL-01-01-01P , ZH07DS-01-01-01 , ZH07DS-01-01-01P , ZH07DL-01-01-01 , ZH07DL-01-01-01P , ZH10DS-01-01-01 , ZH10DS-01-01-01P , ZH10DL-01-01-01 , ZH10DL-01-01-01P , ZH13DS-01-02-02 , ZH13DS-01-02-02P , ZH13DL-01-02-02 , van chân không ZH13DL-01-02-02P dùng cho giác hút chân không

Lightweight, point-of-use ZH and ZU series vacuum generators combine design simplicity with high performance. Simply plug an air supply tube in one end, and vacuum is ready at the other end. The slim ZU generators are extra compact. The ZH and ZU immediate response may be quicker than central vacuum systems. Also, these generators are often smaller and lighter than the bulky vacuum lines used in central vacuum systems. A built-in exhaust silencer keeps generator noise to a minimum. Available in four nozzle diameters and a number of port sizes.

  • Nozzle diameter:  ø 0.5,  ø 0.7,  ø 1.0,  ø 1.3,  ø 1.5,  ø  1.8,  ø 2.0.
  • Compact and Lightweight.
  • Box style(built-in silencer) and body ported style.
  • One-touch and screw-in connections can be combined.
  • Body can be mounted and secured.

Thông số van hút chân không SMC ZH10BS-06-06

Model Connection(One-touch/Screw-in)
SUP VAC EXH
ZH05B Φ6/Rc1/8 Φ6/Rc1/8 —-
ZH07B
ZH10B
ZH13B Φ8/Rc1/8 Φ10/Rc1/4
ZH05D Φ6/Rc1/8 Φ6/Rc1/8 Φ6/Rc1/8
ZH07D
ZH10D Φ6/Rc1/8 Φ6/Rc1/8 Φ8/Rc1/8
ZH13D Φ8/Rc1/8 Φ10/Rc1/4 Φ10/Rc1/4
ZH15D Φ10/Rc1/4 Φ12/Rc3/8 Φ12/Rc3/8
ZH18D Φ12/Rc3/8
ZH20D Φ12/Rc3/8 Φ16/Rc1/2 Φ16/Rc1/2

Thông số kỹ thuật

Model Nozzle Dia.(mm) Body Type Max.Vacuum Pressure(kPa) Max.Suction Flow Rate(L/min) Air Consumption (L.min) Supply Pressure  (MPa)
Type S Type L Type S Type L Type S/L
ZH05B□ 0.5 Box type(Built-in silencer) -88 -48 5 8 13 0.45
ZH07B□ 0.7 12 20 23
ZH10B□ 1.0 24 34 46
ZH13B□ 1.3 40 70 78

 

 

van hút chân không SMC ZH07DS-06-06-06, Van hút chân không SMC ZH05BS-06-06 , ZH05BS-06-06P , ZH05BL-06-06 , ZH05BL-06-06P , ZH07BS-06-06 , ZH07BS-06-06P , ZH07BL-06-06 , ZH07BL-06-06P , ZH10BS-06-06 , ZH10BS-06-06P , ZH10BL-06-06 , ZH10BL-06-06P , ZH13BS-08-10 , ZH13BS-08-10P , ZH13BL-08-10 , ZH13BL-08-10P , ZH05BS-06-01 , ZH05BS-06-01P , ZH05BL-06-01 , ZH05BL-06-01 P , ZH07BS-06-01 , van chân không ZU07S , ZH07BS-06-01 P , ZH07BL-06-01 , ZH07BL-06-01 P , ZH10BS-06-01 , ZH10BS-06-01 P , thiết bị chân không ZH10BL-06-01 , ZH10BL-06-01P , ZH13BS-08-02 , ZH13BS-08-02P , ZH13BL-08-02 , ZH13BL-08-02P , ZH05BS-01-01 , ZH05BS-01-01P , ZH05BL-01-01 , ZH05BL-01-01P , ZH07BS-01-01 , ZH07BS-01-01P , ZH07BL-01-01 , ZH07BL-01-01P , ZH10BS-01-01 , ZH10BS-01-01P , ZH10BL-01-01 , ZH10BL-01-01P , ZH13BS-01-02 , ZH13BS-01-02 P , ZH13BL-01-02 , van chân không ZH13BL-01-02 P , ZH05DS-06-06-06 , ZH05DS-06-06-06P , ZH05DL-06-06-06 , ZH05DL-06-06-06P , ZH07DS-06-06-06 , van hút chân không ZH13BS-08-10 , giac hút chân không ZH07DL-06-06-06 , ZH07DL-06-06-06P , ZH10DS-06-06-08 , ZH10DS-06-06-08P , ZH10DL-06-06-08 , ZH10DL-06-06-08P , ZH13DS-08-10-10 , ZH13DS-08-10-10P , ZH13DL-08-10-10 , ZH13DL-08-10-10P , van chân không ZH05DS-06-01-06 , ZH05DS-06-01-06P , ZH05DL-06-01-06 , ZH05DL-06-01-06P , ZH07DS-06-01-06 , ZH07DS-06-01-06P , ZH07DL-06-01-06 , ZH07DL-06-01-06P , ZH10DS-06-01-08 , ZH10DS-06-01-08P , ZH10DL-06-01-08 , ZH10DL-06-01-08P , ZH13DS-08-02-10 , ZH13DS-08-02-10P , ZH13DL-08-02-10 , ZH13DL-08-02-10P , ZH05DS-01-01-01 , ZH05DS-01-01-01P , ZH05DL-01-01-01 , ZH05DL-01-01-01P , ZH07DS-01-01-01 , ZH07DS-01-01-01P , ZH07DL-01-01-01 , ZH07DL-01-01-01P , ZH10DS-01-01-01 , ZH10DS-01-01-01P , ZH10DL-01-01-01 , ZH10DL-01-01-01P , ZH13DS-01-02-02 , ZH13DS-01-02-02P , ZH13DL-01-02-02 , van chân không ZH13DL-01-02-02P dùng cho giác hút chân không

Model A B C D E F G H I J ΦK L M ΦN O P
ZH05BS-01-01 67.5 Rc1/8 29.5 16 12 28 5 47 57 12 3.2 31.5 Rc1/8 5.8 2 38.5
ZH05BL-01-01 67.5 Rc1/8 29.5 16 12 28 5 47 57 12 3.2 31.5 Rc1/8 5.8 2 38.5
ZH07BS-01-01 67.5 Rc1/8 29.5 16 12 28 5 47 57 12 3.2 31.5 Rc1/8 5.8 2 38.5
ZH07BL-01-01 67.5 Rc1/8 29.5 16 12 28 5 47 57 12 3.2 31.5 Rc1/8 5.8 2 38.5
ZH10BS-01-01 70.5 Rc1/8 30.5 18 12 29 5 50 60 12 3.2 33.5 Rc1/8 5.8 2 39.5
ZH10BL-01-01 70.5 Rc1/8 30.5 18 12 29 5 50 60 12 3.2 33.5 Rc1/8 5.8 2 39.5
ZH13BS-01-02 86.5 Rc1/8 39 23 14 35 7 61 75 17 4.2 36.5 Rc1/4 7.5 3 50
ZH13BL-01-02 86.5 Rc1/8 39 23 14 35 7 61 75 17 4.2 36.5 Rc1/4 7.5 3 50
 

Sản phẩm doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả