bơm bánh răng gpy

 • Tình trạng: Còn hàng
 • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Khu vực: Toàn quốc

Giá: "Liên hệ"

Chú ý: Chợ Cơ Khí không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ

Bơm Công Nghiệp - Toàn quốc

299 sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm bơm thủy lực shimadzu: GPY series

 • Bơm thủy lực shimadzu:
  • GPY-3A1S1-R GPY-4A1S1-R GPY-5.8A1S1-R GPY-7A1S1-R GPY-8A1S1-R GPY-9A1S1-R GPY-10A1S1-R GPY-11.5A1S1-R GPY-12A1S1-R
  • GPY-3A1S1-L GPY-4A1S1-L GPY-5.8A1S1-L GPY-7A1S1-L GPY-8A1S1-L GPY-9A1S1-L GPY-10A1S1-L GPY-11.5A1S1-L GPY-12A1S1-L
  • GPY3A1S2-R GPY-4A1S2-R GPY-5.8A1S2-R GPY-7A1S2-R GPY-8A1S2-R GPY-9A1S2-R GPY-10A1S2-R GPY-11.5A1S2-R GPY-12A1S2-R
  • GPY-3A1S2-L GPY-4A1S2-L GPY-5.8A1S2-L GPY-7A1S2-L GPY-8A1S2-L GPY-9A1S2-L GPY-10A1S2-L GPY-11.5A1S2-L GPY-12A1S2-L
  • GPY-3A2S1-R GPY-4A2S1-R GPY-5.8A2S1-R GPY-7A2S1-R GPY-8A2S1-R GPY-9A2S1-R GPY-10A2S1-R GPY-11.5A2S1-R GPY-12A2S1-R
  • GPY-3A2S1-L GPY-4A2S1-L GPY-5.8A2S1-L GPY-7A2S1-L GPY-8A2S1-L GPY-9A2S1-L GPY-10A2S1-L GPY-11.5A2S1-L GPY-12A2S1-L
  • GPY-3A2S2-R GPY-4A2S2-R GPY-5.8A2S2-R GPY-7A2S2-R GPY-8A2S2-R GPY-9A2S2-R GPY-10A2S2-R GPY-11.5A2S2-R GPY-12A2S2R
  • GPY-3A2S2-L GPY-4A2S2-L GPY-5.8A2S2-L GPY-7A2S2-L GPY-8A2S2-L GPY-9A2S2-L GPY-10A2S2-L GPY-11.5A2S2-L GPY-12A2S2-L

GPY series consists of two parts of the special aluminum body. This gear pump has a unique shape with its flange for mounting with 4 bolts, and mainly used for small-sized agricultural machine in Japan. They are free of environmental concern, such as lead or hexavalent chromium.

Mô tả thông số kỹ thuật bơm thủy lực shimadzu: GPY series

Bơm bánh răng shimadzu: GPY-3A1S1-R GPY-4A1S1-R GPY-5.8A1S1-R GPY-7A1S1-R GPY-8A1S1-R GPY-9A1S1-R GPY-10A1S1-R GPY-11.5A1S1-R GPY-12A1S1-R GPY-3A1S1-L GPY-4A1S1-L GPY-5.8A1S1-L GPY-7A1S1-L GPY-8A1S1-L GPY-9A1S1-L GPY-10A1S1-L GPY-11.5A1S1-L GPY-12A1S1-L GPY3A1S2-R GPY-4A1S2-R GPY-5.8A1S2-R GPY-7A1S2-R GPY-8A1S2-R GPY-9A1S2-R GPY-10A1S2-R GPY-11.5A1S2-R GPY-12A1S2-R GPY-3A1S2-L GPY-4A1S2-L GPY-5.8A1S2-L GPY-7A1S2-L GPY-8A1S2-L GPY-9A1S2-L GPY-10A1S2-L GPY-11.5A1S2-L GPY-12A1S2-L GPY-3A2S1-R GPY-4A2S1-R GPY-5.8A2S1-R GPY-7A2S1-R GPY-8A2S1-R GPY-9A2S1-R GPY-10A2S1-R GPY-11.5A2S1-R GPY-12A2S1-R GPY-3A2S1-L GPY-4A2S1-L GPY-5.8A2S1-L GPY-7A2S1-L GPY-8A2S1-L GPY-9A2S1-L GPY-10A2S1-L GPY-11.5A2S1-L GPY-12A2S1-L GPY-3A2S2-R GPY-4A2S2-R GPY-5.8A2S2-R GPY-7A2S2-R GPY-8A2S2-R GPY-9A2S2-R GPY-10A2S2-R GPY-11.5A2S2-R GPY-12A2S2R GPY-3A2S2-L GPY-4A2S2-L GPY-5.8A2S2-L GPY-7A2S2-L GPY-8A2S2-L GPY-9A2S2-L GPY-10A2S2-L GPY-11.5A2S2-L GPY-12A2S2-L

Các model bơm bánh răng shimadzu cùng loại : 

 • Bơm nhông shimadzu lưu lượng 5 cc/r :YP15S5A2H2-R  YP15S5A2D2-R  YP15S5D2H2-R  YP15S5D2D2-R  YP15S5A2H2-L  YP15S5A2D2-L  YP15S5D2H2-L  YP15S5D2D2-L  YP15A5A2H2-R  YP15A5A2D2-R  YP15A5D2H2-R  YP15A5D2D2-R  YP15A5A2H2-L  YP15A5A2D2-L  YP15A5D2H2-L  YP15A5D2D2-L
 • bơm thủy lực shimadzu lưu lượng 7cc/r :YP15S7A2H2-R  YP15S7A2D2-R  YP15S7D2H2-R  YP15S7D2D2-R  YP15S7A2H2-L  YP15S7A2D2-L  YP15S7D2H2-L  YP15S7D2D2-L YP15A7A2H2-R  YP15A7A2D2-R  YP15A7D2H2-R  YP15A7D2D2-R  YP15A7A2H2-L  YP15A7A2D2-L  YP15A7D2H2-L  YP15A7D2D2-L
 • Bơm xe công trình shimadzu lưu lượng 8cc/r :YP15S8A2H2-R  YP15S8A2D2-R  YP15S8D2D2-R  YP15S8D2H2-R  YP15S8A2D2-L  YP15S8A2H2-L  YP15S8D2H2-L  YP15S8D2D2-L YP15A8A2H2-R  YP15A8A2D2-R  YP15A8D2D2-R  YP15A8D2H2-R  YP15A8A2D2-L  YP15A8A2H2-L  YP15A8D2H2-L  YP15A8D2D2-L
 • Bơm bánh răng shimadzu lưu lượng 9cc/r :YP15S9A2H2-R  YP15S9A2D2-R  YP15S9D2D2-R  YP15S9D2H2-R  YP15S9A2D2-L  YP15S9A2H2-L  YP15S9D2H2-L YP15S9D2D2-L  YP15A9A2H2-R  YP15A9A2D2-R  YP15A9D2D2-R  YP15A9D2H2-R  YP15A9A2D2-L  YP15A9A2H2-L  YP15A9D2H2-L YP15A9D2D2-L
 • Bơm thủy lực shimadzu lưu lượng 11cc/r :YP15S11A2H2-R  YP15S11A2D2-R  YP15S11D2D2-R  YP15S11D2H2-R  YP15S11A2H2-L  YP15S11A2D2-L  YP15S11D2H2-L  YP15S11D2D2-L YP15A11A2H2-R  YP15A11A2D2-R  YP15A11D2D2-R  YP15A11D2H2-R  YP15A11A2H2-L  YP15A11A2D2-L  YP15A11D2H2-L  YP15A11D2D2-L
 • Bơm dầu shimadzu lưu lượng 12cc/r :YP15S12A2H2-R  YP15S12A2D2-R  YP15S12D2H2-R  YP15S12D2D2-R  YP15S12A2H2-L  YP15S12A2D2-L  YP15S12D2H2-L  YP15S12D2D2-L YP15A12A2H2-R  YP15A12A2D2-R  YP15A12D2H2-R  YP15A12D2D2-R  YP15A12A2H2-L  YP15A12A2D2-L  YP15A12D2H2-L  YP15A12D2D2-L
 • Bơm bánh răng shimadzu lưu lượng 14cc/r :YP15S14A2H2-R YP15S14A2D2-R  YP15S14D2H2-R  YP15S14D2D2-R  YP15S14A2H2-L  YP15S14A2D2-L  YP15S14D2H2-L  YP15S14D2D2-L YP15A14A2H2-R YP15A14A2D2-R  YP15A14D2H2-R  YP15A14D2D2-R  YP15A14A2H2-L  YP15A14A2D2-L  YP15A14D2H2-L  YP15A14D2D2-L
 • Bơm bánh răng shimadzu lưu lượng 16cc/r :YP15S16A2H2-R YP15S16A2D2-R  YP15S16D2H2-R  YP15S16D2D2-R  YP15S16A2H2-L  YP15S16A2D2-L  YP15S16D2H2-L  YP15S16D2D2-L YP15A16A2H2-R YP15A16A2D2-R  YP15A16D2H2-R  YP15A16D2D2-R  YP15A16A2H2-L  YP15A16A2D2-L  YP15A16D2H2-L  YP15A16D2D2-L

 

Sản phẩm doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả